TEISINĖ VEIKLA

Save laikau teisininku – bylininku. Atstovauju klientus teisminiuose procesuose: administraciniuose ir civiliniuose ginčuose bei baudžiamose ar administracinių nusižengimų bylose. Specializuojuosi teisminiuose ginčuose susijusius su finansų ir žemės bei statybos teise. Ypatingą dėmesį skiriu konstitucinei teisei.

Nuo 2012 metų spalio mėnesio iki dabar darbuojus Vilniaus miesto VIII advokatų kontoroje advokato padėjėjumi.

 Niekas negali išvengti valdžios, todėl padedu norintiems paveikti valdžią. Esu vienas iš trisdešimt keturių registruotų lobistų ir vienas iš aštuonių oficialių lobistų veikiančių Lietuvoje ir pateikusių oficialią ataskaitą VTEK’ui už metinę veiklą. Kadangi dirbęs Lietuvos Respublikos Seime, tai valdžios koridoriai man žinomi.

 Konsultacine veiklą verslo organizavimo klausimais pradėjau nuo 1991 metų, todėl manau, kad turiu nemažos patirtis verslo valdymo srityje, verslo planų parengime bei piniginių srautų valdyme, todėl esu puikus patarėjas verslo klausimais.

 Specialieji klausimai: Konstitucinė teisė, mokesčių teisė, finansų teisė, žemės teisė, statybos teisė, finansų valdymas.

 

Scroll Up