Pilietinė veikla

Stengiuosi teisinėmis priemonėmis veikiti viešąją valdžią.

Leave a Reply

Scroll Up