Pilietinė veikla

Stengiuosi teisinėmis priemonėmis veikiti viešąją valdžią.