Bendruomeninė veikla

Veikiu kaip Žvėryno bendruomenės narys.