Link policinės valstybės. Atgailaukite iki 2016-06-30

Link policinės valstybės. Atgailaukite iki 2016-06-30.

 

Nereikia, matyt, niekam priminti Lietuvos Konstitucijos 7 straipsnio 3 dalies, kad „Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“. Tačiau mes visi turime savo gyvenimo rūpesčius, ir retas, kas vien iš smalsumo, kiekvieną dieną stebi, ką mūsų atstovai  – „darbo bitutės“- nusprendžia patvirtinti, paleidžiant į gyvenimą naują ar pataisytą seną įstatymą, ir kas dėl to gresia mums, piliečiams.

Prieš savaitę žiniasklaida paviešino nuo 2016-01-01 įsigaliojusią teisės normą, pagal kurią bankai turės prievolę atskleisti informaciją apie kiekvieną Lietuvos gyventoją, kuris naudojasi banko paslaugomis, jeigu jis matų pabaigoje susitaupė 5 000 eurų arba pasinaudojo banko paslaugomis atlikti bankinių operacijų už 15 000 eurų.

Tuoj pat Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai per radijo ir televizijos laidas puolė raminti, kad duomenys apie mūsų turtą bus saugūs, o jiems ši informacija reikalinga kovoti su pajamų mokesčių vengiančiais gyventojais.  Aišku, apie asmens duomenų apsaugą bei klientų susitarimo slaptumą mes čia jau nekalbėsim. Valstybė jau a priori paskelbė, kad preziumuojama, jog gyventojas yra nesąžiningas ir savo sąžiningumą jis turi įrodinėti kiekvieną kartą, kai to pageidaus valstybės tarnautojas.

Bet pirmiausia, pasisakant apie naujas teisės normas, noriu tarti keletą pastebėjimų dėl įstatymo priėmimo procedūros. Man kelia „susižavėjimą“ toks uolus seimūnų darbas. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnių  pakeitimo įstatymas buvo pateiktas besibaigiant 2015 metų  pavasario sesijai prieš paskutinę dieną, 2015-06-25 vakarinėje sesijoje. Svarstymas prasidėjo, kai daugelis mūsų buvome baigę darbus –  18:05 ir jau po dviejų minučių mūsų atstovai po „nuožmių“ svarstymų pritarė projektui. Spėkit, kiek Seimo narių mus tuo metu atstovavo!? (Primenu, kad mes jų turime 141). Akivaizdumo dėlei pateiksiu stenogramos ištraukas:

2015-06-25 > Vakarinis posėdis:

18:05 2 – 23. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2), 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1742(2)) [Svarstymas]

18:10:22 Kalbėjo Bronius Bradauskas

18:11:20 Kalbėjo Mečislovas Zasčiurinskas

18:12:19 Įvyko registracija (užsiregistravo 73)

18:12:19 Įvyko balsavimas dėl pritarimo po svarstymo; pritarta (už 56, prieš 2, susilaikė 15)

Toliau dar įdomiau, po svarstymo iš karto už minutės buvo atliekama įstatymo priėmimo procedūra. Nors net 15 atstovų ką tik svarstyme susilaikė, o du buvo prieš, šį įstatymo projektą jau priėmimo stadijoje atstovai susiprato, ir dauguma susilaikiusių su priešininkais balsavo už.

Stenogramos ištrauka:

18:13 2 – 23. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2), 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1742(2)) [Priėmimas]

18:13:46 Įvyko registracija (užsiregistravo 72)

18:13:46 Įvyko balsavimas dėl įstatymo priėmimo; pritarta (už 69, prieš 0, susilaikė 2)

Kam įdomu žvilgterėti, kas šio įstatymo pataisų 69 autoriai gali štai čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-20909

 

Matyt, kai kam bus įdomu ir kaip balsavo įvairių frakcijų atstovai. Galbūt tai padės apsispręsti ateinančiuose Seimo narių rinkimuose. Žemiau pateiksiu suvestines lentelėse. Man pikčiausia, kad Seime esančių liberalių pažiūrų atstovai susivieniję į Liberalų sąjūdžio frakciją net nesudalyvavo Seimo posėdyje. Juk galėjo nors prieš balsuoti, o dabar kaip kurmiai išsislapstė.

 

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas

Frakcija Santrumpa Prieš Susil.
Darbo partijos frakcija DPF 14 2
Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ TTF 6
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija LLRAF 4
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija LSDPF 22
Mišri Seimo narių grupė MG 4
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TSLKDF 19

 

Seimas (2012–2016)  Frakcijos

Frakcija Narių iš viso Vyrų Moterų
Darbo partijos frakcija 29 21 8
Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ 13 11 2
Liberalų sąjūdžio frakcija 11 8 3
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija 8 5 3
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija 39 29 10
Mišri Seimo narių grupė 9 7 2
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 32 26 6

 

           O dabar grįžkime prie įstatymo. Norėčiau atkreipti visų dėmesį, kad pakeitimai buvo priimti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu. Ir jo paskutiniame 18 straipsnio Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas  2 dalyje yra norma: „Mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu mokesčių mokėtojas šiame straipsnyje nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina.“. O tai reiškia, kad visi gyventojai turėtų suskubti pasirūpinti dokumentais dėl gautų visų pajamų ir įsigyto turto pagrįstumo nuo 2011-01-01 ir  iki 2016-06-30 pateikti VMI, nes po šios datos kilus mokesčių inspekcijos tarnautojui abejonių dėl pajamų ar sumokėtų lėšų už pirktą turtą (ne tik nekilnojamojo, tame tarpe ir  1 000 eurų kainuojančio automobilio) teisėtumo ir pateikti dokumentai bus nevertinami  t.y. suprask, kad tai nebebus įrodymas dėl šių lėšų teisėtumo įgijimo. Ir gali būti grynai hipotetinis atvejis, kai jūs paveldėjote senelės butą, bet nepateiksite iki tos datos paveldėjimo liudijimo mokesčių inspekcijai, tai kai po nustatyto datos valstybės tarnautojas paklaus, kaip jūs po 2011-01-01 įsigijote butą, jūsų teikiamas paveldėjimo liudijimas, galimai vadovaujantis aukščiau minėtu straipsniu, nebus vertinamas ir tokiu atveju susidarys teisinė padėtis, kad galimai jį įgijote neteisėtomis pajamomis. Todėl bus visos prielaidos įgyvendinti garsųjį  mūsų Prezidentės inicijuotą baudžiamojo kodekso 1891 straipsnio 1 dalį. Sakote nesąmonė? Patikėkit, kai reikės kurį asmenį valstybės vadžioje esantiems asmenims „nusodinti“, įstatymo normos bus išaiškintos taip kaip reikia. Toli eiti nereikia. Žiniasklaida jau paviešino informaciją, kad virš penkių tūkstančių gyventojų nekilnojamojo turto įgijimo aplinkybes tirs Mokesčių inspekcija, o tai yra galimai turto už pusę milijardo eurų. Išvada viena, skubam nešti pažymas-pažymėles iki 2016-06-30 įrodinėdami, kad esame dori.

        Pamąstymų pradžioje minėjau, kad teisės norma įgyvendinta Mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnyje apie bankų pareigą. Dėl šio straipsnio jau daug minčių išsakyta viešai, tačiau pridursiu vieną pastebėjimą. Įstatyme sakoma , bankai „…privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie asmenų ….., sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų“. Atkreipiu dėmesį čia kalbama ne apie pajamas ar įplaukas, o apie apyvartos dydį, o tai yra turėtų būti skaičiuojama sudedant kiek įplaukas, ateinančias į sąskaitas, tiek išmokas. Trumpiau sakant užteks, kad gautumėte į sąskaitas 7 500 eurų ir juos išleistumėt per metus ir bus pasiekta 15 000 eurų  metinės apyvartos dydis. Tai yra per mėnesį gausite atlyginimą 625 eurų ir jį išleisite, tai jau tokia informaciją bankas privalės pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai. Na, kuo gi ne George Orwell knygos įgyvendinimas.

         Bet čia dar ne viskas. Yra ir kiti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, kaip pavyzdžiui 551 straipsnyje, kur informacijos teikimu įpareigojami ne tik bankai, bet ir kiti subjektai, turėsiantys piniginius santykius su gyventojais. Straipsnio 1 dalis visus juridinius asmenis įpareigoja kartą per metus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas ir iš fizinių asmenų gautas paskolas bei jų dydį centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais. Pastebėtina, kad nenurodoma, nuo kokio dydžio ši pareiga atsiranda, todėl, jeigu jums jūsų įmonė paskolino 100 eurų, tai privalės pranešti, ir jeigu jūs paskolinsite 100 eurų įmonei, ji ir vėl turės pranešti.

         Tačiau įdomiausia šio straipsnio 2 dalis, o ji skamba taip: „Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokslo ir studijų bei formaliojo profesinio mokymo įstaigos privalo kartą per metus pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie fizinių asmenų (fizinių asmenų naudai) sumokėtas įmokas už profesinį mokymą ir (ar) studijas, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat už doktorantūros ir meno aspirantūros studijas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.“. Matyt, įstatymo autoriai padarė išvadą, kad jaunimas negali turėti nei cento teisėtais pagrindais, todėl mokslus už juos apmoka artimieji, o tai įdomu mokesčių inspekcijai, ar tos pajamos buvo apmokestintos. Todėl manau, kad, kai tik suvoks tėveliai, kad šventa pareiga rūpintis atžalos išsimokslinimu gali atsisukti prieš juos pačius, paskys „sūneli (dukrelė) tu geriau važiuok į ….., ten gal universitetui nebus įdomu ar už mokslus pinigai buvo apmokestinti valstybės.„ Manau, kad čia mūsų aukštųjų mokyklų ir kolegijų, kurie teikia paslaugas už savarankišką apmokėjimą, o ne iš valstybės iždo, saulėlydis.

Ir kas gi dabar gali suabejoti, kad partijų iškelti ir mūsų išrinkti šių partijų nariai į Seimą nesirūpina įgyvendinti Lietuvos Konstitucijos preambulėje nusakytus siekius – įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje bei siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės!?

 

 

Gero savaitgalio!

Liudvikas Ragauskis

Scroll Up